Identyfikator artykułu: 000080750 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Jakie są parametry timingów dla trybu natychmiastowego w urządzeniach HardCopy III?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Poniższa tabela przedstawia wstępne parametry timingu dla trybu natychmiastowego wł., w urządzeniach HardCopy® III:

Figure 1: Reset timing diagram

Tabela ma zostać uwzględniona w kolejnej wersji poradnika dla urządzenia HardCopy III.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Urządzenia HardCopy™ III ASIC

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.