Identyfikator artykułu: 000080771 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 07-10-2020

Dlaczego system zgłasza błędy limitu czasu realizacji PCIe* za pomocą łącza wykorzystującego twardy IP Intel® Stratix® 10 do PCI Express w urządzeniach cewki Intel® Stratix® 10 L i H?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Twardy IP Avalon-MM Intel® Stratix® 10 do PCI Express*
 • Twardy IP Avalon-ST Intel® Stratix® 10 do PCI Express*
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem w wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro w wersji 20.2, na linku PCIe, który wykorzystuje twardy IP Intel® Stratix® 10 do PCI Express w urządzeniach cewki Intel® Stratix® 10 L i Cewki H, mogą występować błędy limitu czasu ukończenia.

  Rozdzielczość

  W wersji 20.2 oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro nie ma możliwości obejścia tego problemu.

  Ten problem został naprawiony w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro wersji 20.3 lub nowszej.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.