Identyfikator artykułu: 000080866 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 17-07-2019

Błędy symulacji systemu Intel® Stratix® 10 Avalon® streamingu i interfejsu wirtualizacji we/wy pojedynczego rdzenia (ETHERNETOV) do ip rozwiązań PCI Express*.

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Twardy IP Avalon-ST Intel® Stratix® 10 do PCI Express*
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Ze względu na problem z narzędziem symulacyjnym ALDEC* Ethernet*, następujący lub podobny błąd będzie widoczny podczas symulacji interfejsu Intel® Stratix® 10 Avalon® Streaming i interfejsu wirtualizacji we/wy pojedynczego rdzenia (EMBEDDEDOV) dla rozwiązań PCI Express* IP.

  ALOG: błąd: VCP2950 SEG_WIDTH*2 nie jest prawidłową prawą stroną defpara.

  Rozdzielczość

  Nie ma możliwości obejścia problemu przy użyciu narzędzia symulacyjnego ALDEC* Simulation Tool. Ten problem nie jest widoczny w przypadku innych obsługiwanych symulatorów.

  Ten problem został zgłoszony do ALDEC*. Zaplanowano poprawkę dotyczącą przyszłego wydania narzędzia symulacyjnego ALDEC* Ethernet*

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 5 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 GX
  FPGA SoC Intel® Stratix® 10 SX
  FPGA Intel® Stratix® 10 MX
  FPGA Intel® Stratix® 10 TX
  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.