Identyfikator artykułu: 000080910 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

** Błąd: (vsim-3817) Port Koderem E.altera_reserved_tms, oświadczający, że w podmiocie nie ma w komponentie

Środowisko

 • Symulacja
 • Weryfikacja
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ten błąd występuje w oprogramowaniu ModelSim® dla projektów VHDL. (Podobne błędy mogą występować w innych narzędziach symulacyjnych EDA).

  Gdy oprogramowanie Quartus® II generuje listę sieciową na poziomie bramek VHDL dla narzędzi symulacyjnych innych firm (*.vho) dla projektu zawierającego jakiekolwiek rozwiązanie do debugowania w chipie przy użyciu portu JTAG (takiego jak analizator logiczny SignalTap® II lub konstruktor SOPC Builder JTAG UART), lista sieciowa zawiera następujące porty JTAG:

  • altera_reserved_tms
  • altera_reserved_tck
  • altera_reserved_tdi
  • altera_reserved_ntrst
  • altera_reserved_tdo

  Błąd występuje podczas symulacji jednostki najwyższego poziomu za pomocą testubencha w narzędziu symulacyjnym innej firmy, jeśli nie podasz tych portów JTAG w deklaracji i informacji komponentu najwyższego poziomu.

  Aby uniknąć tego problemu, wprowadź porty JTAG w deklaracji komponentu i informacji podmiotu w twoim testbenchu, jak pokazano poniżej:

  COMPONENT <entity name>
   PORT (
         altera_reserved_tms : IN std_logic;
         altera_reserved_tck : IN std_logic;
         altera_reserved_tdi : IN std_logic;
         altera_reserved_ntrst : IN std_logic;
         altera_reserved_tdo : OUT std_logic;
         ...
         );

  Możesz ustawić te altera_reserved* piny na poziomie logicznym 0 w testbenchu w następujący sposób, ponieważ nie prowadzisz danych na tych portach podczas symulacji.

  <instance name> : <entity name>
   PORT MAP (
          altera_reserved_tms => '0',
          altera_reserved_tck => '0',
          altera_reserved_tdi => '0',
          altera_reserved_ntrst => '0',
          altera_reserved_tdo => tdo, 
          ...
  );

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Stratix® II FPGA

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.