Identyfikator artykułu: 000080958 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 31-07-2017

Dlaczego zegary wyjściowe Arria 10 IOPLL są dostosowane do opadającego brzegu, a nie rosnącej krawędzi zegara referencyjnego?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem w oprogramowaniu Quartus® Prime model symulacji IOPLL pokaże krawędź zegarów wyjściowych przypisaną do opadającego brzegu zegara referencyjnego, a nie rosnącą krawędź zegara referencyjnego.

  To nie jest zachowanie, które można by zobaczyć w krzemie. Jest to błąd w modelu symulacji i nie wpływa na sprzęt. TimeQuest określa czas w odniesieniu do wznoszącej się krawędzi zegara referencyjnego.  Naprawi się to w późniejszej wersji Quartus®.

   

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.