Identyfikator artykułu: 000081033 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 14-08-2014

Dlaczego dwukierunkowe porty mem_dbi_n są tworzone, gdy opcja "Włącz piny DM" jest zaznaczona w kontrolerze Arria 10 DDR4?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Może być wyświetlone dwukierunkowe mem_dbi_n porty ujawnione podczas tworzenia kontrolera Arria® 10 DDR4 z opcjami "Włącz piny DM" wybranymi w interfejsie graficznym katalogu IP.

  W DDR4 funkcje maski danych (DM) i inwersji magistrali danych (DBI) mają te same piny, ale nie mogą być włączone jednocześnie. Gdy wybrana zostanie funkcja DM lub DBI, dwukierunkowa mem_dbi_n porty zostaną ujawnione.

  Rozdzielczość

   

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 3 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 GT
  FPGA Intel® Arria® 10 GX
  FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.