Identyfikator artykułu: 000081092 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 04-08-2014

Błąd: minimalne obsługiwane opóźnienie zapisu to 9 cykli przy częstotliwości kwartalnego dla twardego kontrolera.

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  W oprogramowaniu Quartus® II wersji 13.1 Arria® wersji 10, ten błąd może pojawić się przy wyborze opóźnienia zapisu CAS poniżej 9 cykli w trybie rejestracji 2 w interfejsie graficznym IP Arria 10 DDR3.

  Istnieje ograniczenie w urządzeniach ES, które wymagają, aby opóźnienie zapisu CAS było ustawione na 9 cykli lub więcej.

  Rozdzielczość

  Aby uniknąć tego błędu, ustaw opóźnienie zapisu CAS na co najmniej 9 cykli lub zmień dodatkowe opóźnienie CAS na CL-1.

  Ograniczenie to zostanie usunięte w wersji produkcyjnej Arria 10 urządzeń.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 3 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 GX
  FPGA Intel® Arria® 10 GT
  FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.