Identyfikator artykułu: 000081173 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 29-10-2012

Dlaczego widzę awarie funkcjonalne na moim urządzeniu Arria V ALTLVDS_TX interfejsie podczas kompilowania z 32-bitowym oprogramowaniem projektowym Quartus II w systemie Windows?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem z 32-bitowymi plikami instalacyjnymi systemu Windows dla oprogramowania Quartus® II w wersji 12.0 SP2 i wcześniej możesz obserwować błędy funkcjonalne na urządzeniach Arria® V ALTLVDS_TX interfejsach.

  Nieprawidłowa funkcjonalność jest taka, że niektóre pary LVDS będą przekazywać wzór "101010..." z takim samym tempem jak zegar LVDS SERDES (szybki).

  Ten problem nie ma zastosowania w przypadku uruchamiania oprogramowania Quartus II w systemie Linux.

  Rozdzielczość

  W celu obejścia tego problemu należy skorzystać z 64-bitowej wersji oprogramowania Quartus II.

  Ten problem ma zostać rozwiązany w przyszłej wersji oprogramowania Quartus II.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 3 prod.

  FPGA Arria® V GT
  FPGA Arria® V GX
  FPGA Arria® V GZ

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.