Identyfikator artykułu: 000081179 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy mogę używać pinów PGM[2..0] w Stratix® II lub Stratix II GX jako pinów wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia w trybie zdalnej aktualizacji active serial?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Nie, nie możesz używać pinów PGM[2.0] w Stratix II lub Stratix II GX jako pinów wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia. Piny PGM[2.0] są dostępne wyłącznie jako piny we/wy ogólnego przeznaczenia, jeśli nie korzystasz z trybów zdalnej lub lokalnej aktualizacji.

 

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Stratix® II FPGA

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.