Identyfikator artykułu: 000081207 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego mój projekt ukierunkowany na urządzenie Cyclone III ma nieoczekiwane błędy timingów wstrzymania w oprogramowaniu Quartus II w wersji 7.2 SP1?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Wersje oprogramowania Quartus® II 7.2 SP1, SP2 i SP3 przeprowadzają analizę timingów zbyt częściowo, jeśli nie Cyclone® urządzeń III. Ten problem zostanie naprawiony w nowej wersji oprogramowania.

W celu obejścia, aż do premiery kolejnej wersji, wykonaj analizę timingów w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 7.2.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Cyclone® III FPGA

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.