Identyfikator artykułu: 000081211 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy istnieje jakiś znany problem z ustawieniem prędkości transmisji DCLK dla urządzeń Cyclone III w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 7.1?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Tak, wystąpił problem z ustawieniem prędkości transmisji DCLK dla urządzeń Cyclone® III w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 7.1. Oprogramowanie nieprawidłowo ustawia wolniejszą szybkość transmisji DCLK w trybie użytkownika dla Cyclone III aktywnego serialu (AS) i aktywnych systemów konfiguracji równoległej (AP). Prędkość transmisji DCLK jest poprawna podczas konfiguracji. DCLK ma wolniejsze wyniki w trybie użytkownika niż podczas konfiguracji. Przy prawidłowym funkcjonowaniu szybkość transmisji DCLK powinna pozostać niezmieniona pomiędzy konfiguracją a trybem użytkownika.

W wersji 7.1 wpływ na wydajność projektową zależy od częstotliwości (Fmax) układu łączącego się z urządzeniem flash oraz projektu płyty głównej.  Im bliżej maksymalnych specyfikacji projektowych, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie to miało wpływ na wydajność.

Ten problem ma wpływ na Twój projekt tylko wtedy, gdy korzystasz z interfejsu flash w trybie użytkownika z systemami konfiguracji Cyclone III AS lub AP.

Ten problem został naprawiony począwszy od wersji oprogramowania Quartus II 7.1 SP1.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Cyclone® III FPGA

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.