Identyfikator artykułu: 000081253 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-12-2013

Dlaczego mogę otrzymać niezgodne z prawem przypisanie lokalizacji PIN-ów, gdy zmieniam urządzenie docelowe na przykładowych urządzeniach MAC i PHY MegaCore 40- i 100 Gb/s Ethernet?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • Ethernet
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Po zmianie docelowego urządzenia z 40- i 100-Gb/s Ethernet MAC i PHY MegaCore® przykład projektu, po wykonaniu monitu należy usunąć wszystkie przypisane lokalizacje. Jednak w przypadku niezgodnych z prawem przypisania pinów wciąż występują błędy instalatora. Przykładowy komunikat błędu pokazano poniżej:

  Błąd (171016): nie można umieścić węzła "cfp_mod_lopwr" — niezgodnego z prawem PIN_AW37 przypisania lokalizacji.

  Ten komunikat błędu wynika z faktu, że przykładowe ograniczenia projektu są podzielone na dwa Quartus®Plik ustawień II (.qsf) pliki. Pierwszy.qsf plik jest głównym projektem.qsf plik (_example/example_design/_top_sv/_top_sv.qsf). W tym .qsf plik, w którym wyświetlony zostanie punkt odniesienia do drugiego pliku .qsf plik (_example/example_design/wspólna/common_settings_sv.qsf), jak pokazano poniżej:

      Źródła.. /common/common_settings_sv.qsf

  Ta druga funkcja .qsf zawiera wszystkie ograniczenia dotyczące lokalizacji specyficzne dla przykładowej płyty programistycznej do projektowania.

  Rozdzielczość

  Usuń wszystkie ograniczenia związane z lokalizacją w pliku _example/example_design/common/common_settings_sv.qsf i zmodyfikuj swój projekt.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Stratix® V GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.