Identyfikator artykułu: 000081267 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 11-03-2013

Błąd wewnętrzny: podsystem: ASMCC, plik: /quartus/comp/asmcc/asmcc_bitfield.cpp, wiersz: 855

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Quartus® II wersji 9.1 i nowszych, ten błąd może występować na etapie montażowym dla projektów ukierunkowanych na urządzenia II GX Arria®. Ten błąd występuje, jeśli Twój projekt narusza zasady w Sekcji Wytycznych dotyczących kanałów różnicowych wyłączonych w dpa w interfejsach I/O o dużej prędkości i u DPA w sekcji Arria II Devices (PDF) w podręczniku urządzenia Arria II.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, zmodyfikuj rozmieszczenie interfejsów LVDS z obsługą DPA, aby zachować zgodność z tymi zasadami.

  Ten problem ma zostać rozwiązany w przyszłej wersji oprogramowania Quartus II.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Arria® II GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.