Identyfikator artykułu: 000081285 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 01-01-2015

Czy mogę podłączyć pin VREFC na moim urządzeniu APEX II do 1,5 V, jeśli nie używam napięcia, o którym mowa w standardzie I/O?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Tak, można podłączyć VREFC pin określonego banku do 1,5 V, jeśliV CCIO dla tego banku wynosi 1,5 V, a bank nie korzysta ze standardu I/O, o którym mowa w napięciu.

   

  We wszystkich innych sytuacjach należy podłączyć pin zgodnie z VREFC opisem w tabelach APEX II PIN.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Apex™ II

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.