Identyfikator artykułu: 000081322 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 23-08-2012

Dlaczego programowalne cesja prędkości obrotowej jest zmieniana przy użyciu kalibrowanego zakończenia układu scalonego (OCT)?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Przy użyciu kalibrowanego OCT nie można użyć funkcji programowalnego wskaźnika szybkości slew.

Podręczniki urządzenia mogą jedynie stwierdzić, że nie można korzystać z funkcji programowalnego wskaźnika prędkości slew przy korzystaniu z OCT R. Nawet jeśli nie używasz R OCT do dwukierunkowych pinów, funkcja programowalnej szybkości slew nie jest dostępna podczas korzystania z OCT Rt.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 4 prod.

FPGA Arria® II GZ
FPGA Stratix® IV E
FPGA Stratix® IV GT
FPGA Stratix® IV GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.