Identyfikator artykułu: 000081343 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 17-10-2011

Kompilacja nie powiedzie się po dodaniu przypisania pliku ustawień MAXIMUM_CURRENT lub MINIMUM_CURRENT Quartus (.qsf) do standardów I/O dla Stratix V

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • WE WY
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Jeśli dodajesz ustawienia MAXIMUM_CURRENT lub MINIMUM_CURRENT Quartus Przypisanie pliku (.qsf) do dowolnego z poniższych we/wy Standardów:

  • Różnicowy układ SSTL 1.2-V
  • Różnicowa wersja 1.25-V SSTL
  • Różnicowy SSTL 1,35-V
  • Różnicowy SSTL 1,5-V
  • Różnicowy HSUL 1.2-V
  • SSTL-15
  • SSTL-135
  • SSTL-125
  • SSTL-12"
  • HSUL 1,2 V

  kompilacja nie działa z komunikatem podobnym do następującego:

  Internal Error: Sub-system: SIN, File: /quartus/tsm/sin/sin_titan_buffer_netlist_builder.cpp, Line: 197.
  Rozdzielczość

  Usuń przypisanie.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Stratix® V FPGA

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.