Identyfikator artykułu: 000081400 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego wyniki kwalifikacji dla PCN1105: wprowadzenie "zielonych" materiałów i informacji o zmianach materiałowych dla urządzeń Cyclone II oraz MAX II nie obejmują wszystkich urządzeń, których dotyczy problem?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Wyniki kwalifikacji dla PCN1105: wprowadzenie "zielonych" materiałów i informacji o zmianach materiałowych dla urządzeń Cyclone II oraz MAX II (PDF) nie uwzględnia wszystkich urządzeń, których dotyczy problem.  Altera używa największego urządzenia matrycowego do celów kwalifikacyjnych do PCN1105, ponieważ ma najbardziej eksces przewodowy dla swojego odpowiedniego pakietu.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 4 prod.

MAX® II CPLD
FPGA Cyclone® II
CPLD MAX® II Z
CPLD Intel® MAX® II G

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.