Identyfikator artykułu: 000081413 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 01-06-2010

Dlaczego mogę uzyskać niedopasowanie w procesie weryfikacji Koderyfikacyjny (LVDS) w przypadku elastycznych funkcji LVDS w moim projekcie?

Środowisko

 • Weryfikacja
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Jeśli posiadasz elastyczne funkcje LVDS w swoim projekcie Cyclone® lub Cyclone II, możesz uzyskać niedopasowanie weryfikacyjne za pomocą narzędzia Cadence Conformal LEC. Problem występuje, gdy odbiornik LVDS inicjowany w projekcie ma nietypowy współczynnik modernizacji.

  Oprogramowanie Quartus® II wykorzystuje megafunction altsyncram dla tych funkcji LVDS. Megafunctifa altsyncram, które są używane podczas syntezy, nie są traktowane jako czarne boksy do weryfikacji kodów". W rezultacie wiele rejestrów w pliku listy sieciowej weryfikacji e-kod (*.vo), które powodują niedopasowanie pomiędzy złotymi i zaktualizowanymi listami sieciowymi w Konformacyjnej LEC.

  Aby uniknąć tego problemu, wykonaj następujące kroki, aby stworzyć czarną skrzynkę dla encji altsyncram, która jest wnioskowa dla funkcji LVDS.

  1. Znajdź odpowiednią funkcję altsyncram w Quartus II Project Navigator window.<
  2. Dodaj hierarchię zachowania i przypisaj czarną skrzynkę dla każdego modułu. Na przykład przypisania te tworzą następujące polecenia Tcl w pliku Quartus II Settings File (*.qsf) dla projektu zawierającego funkcję altsyncram zwaną altsyncram_l7v:
  • set_instance_assignment -name PRESERVE_HIERARCHICAL_BOUNDARY FIRM -to | -entity altsyncram_l7v
  • set_instance_assignment -name EDA_FV_HIERARCHY BLACKBOX -to | -entity altsyncram_l7v
  • Przekompiluj projekt.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Cyclone®

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.