Identyfikator artykułu: 000081439 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Jak ustawić interfejs Ethernet PHY marvel 88E111 na tryb interfejsu RGMII w zestawie programistycznym Cyclone IV GX FPGA?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Domyślne ustawienie sprzętowe zestawu programistycznego Cyclone® Cyclone® GX FPGA jest ustawione na tryb interfejsu SGMII. Karta Ethernet PHY Marvel 88E111 łączy urządzenie Cyclone IV GX z RGMII, dzięki czemu musisz nadpisać ustawienia interfejsu za pomocą rejestru MDIO urządzenia PHY. Aby ustawić go w trybie interfejsu RGMII, wykonaj poniższą procedurę.

Zapis 0xB na HWCFG_MODE (zarejestruj 27, bit[3:0])
Zapis 0x1 na urządzeniu RGMII Receive Timing Control (Zarejestruj 20, bit[7])
Zapis 0x1 na urządzeniu RGMII Transmit Timing Control (Zarejestruj 20, bit[1])
Zapis 0x1 do resetowania (rejestracja 0, bit[15], bit samodzielnego wyczyszczania)

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Cyclone® IV GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.