Identyfikator artykułu: 000081479 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 19-06-2013

Dlaczego podczas kompilowania projektu PCI Express w oprogramowaniu Quartus II do urządzeń Cyclone V wyświetlany jest komunikat o błędzie podobny do poniższego?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ten komunikat błędu jest spowodowany nieprawidłowym umieszczeniem pinu nPERST w rdzeniu IP PCIe®.  Na przykład ten komunikat o błędzie pojawi się, jeśli użyjesz pin nPERSTL0 z lewym dolnym biodrem w urządzeniach Cyclone® V.  Pełny komunikat błędu znajdziesz poniżej.

  Błąd (175001): nie można umieścić twardego IP
  Informacje (175028): nazwa TWARDEGO IP: in instantiation na poziomie |altpcie_cv_hip_ast_hwtcl:dut|altpcie_av_hip_ast_hwtcl:altpcie_av_hip_ast_hwtcl|
  altpcie_av_hip_128bit_atom:altpcie_av_hip_128bit_atom|arriav_hd_altpe2_hip_top
  Błąd (10104): nie można znaleźć ścieżki między podkładką we/wy a portem PINPERST twardego IP PCI Express.
  Błąd (10151): "HIP_X1_Y15_N0" nie jest legalną lokalizacją dla "podkładki we/wy" podłączonej do PINPERSTN twardego IP PCI Express.
  Informacje (10371): 2 potencjalne lokalizacje podkładki we/wy: PIN_W24, PIN_Y23.
  Informacje (175029): 1 lokalizacja, których dotyczy ten problem
  Informacje (175029): HIP_X1_Y15_N0

  Rozdzielczość

  Poprawne mapowanie dla nPERSTL0 i nPERSTL1 w urządzeniu Cyclone® V to:

  Twardy IP PCIe do dołu --> nPERSTL1
  Najlepszy twardy IP PCIe --> nPERSTL0
  To mapowanie jest przeciwieństwem dla urządzeń Stratix® V i Arria® V, gdzie dolne TWARDE IP PCIe jest związane z nPERSTL0, górny TWARDY IP PCIe jest związany z nPERSTL1.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Cyclone® V GT
  FPGA Cyclone® V GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.