Identyfikator artykułu: 000081552 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 30-01-2015

Błędy w modelsim SE 10.3c i 10.3d podczas symulacji projektów urządzeń Arria 10 w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 14.1

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • PLL
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Podczas symulacji oprogramowania Quartus® II w wersji 14.1 w programie Mentor Graphics ModelSim SE w wersji 10.3c lub 10.3d projekty obejmujące kaskadowe pętle zablokowane etapowo (PLL) i ukierunkowane na urządzenie Arria 10 powodują błędy symulacyjne. Dalsze listy PLL nie blokują i nie generują nieprawidłowe częstotliwości.

  Rozdzielczość

  Przy opracowywaniu w Modelsim musisz użyć wersji debugowania (-novopt).

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.