Identyfikator artykułu: 000081583 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego oprogramowanie Quartus II nie daje informacji o debugowaniu, gdy podczas analizy I/O projektów Stratix III zawierających interfejsy DDR2 zgłoszono błąd cant fit w urządzeniu?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Oprogramowanie Quartus®® II wersji 7.2 SP2 i wcześniejszych może nie generować komunikatów o błędach podrzędnych w celu wyjaśnienia głównej przyczynys no-fit ew momencie wygenerowania go podczas fazy analizy I/O instalatora.

Instalator powinien przekazywać następujące informacje:

Dodatkowe informacje: nie można globalnie przekierować 1 więcej sygnałów do regionu 9 sygnałów globalnych zostało przydzielonych do regionu, ale sprzęt umożliwia jedynie 9 sygnałów globalnych

Może istnieć wiele przyczyn niepasowania. Altera zaleca zapoznanie się ze wszystkimi wytycznymi dotyczącymi projektowania cesji we/wy oraz użytkowania taktowania zegara i PLL.Jeśli napotkasz problemy z debugowaniem przyczyny błędu, możesz skontaktować się z Altera pomocą techniczną, przesyłając zgłoszenie serwisowe za pośrednictwem MySupport na stronie www.Altera.com

Problem debugowania komunikatów, które nie zostały zgłoszone, ma zostać naprawiony w kolejnej wersji oprogramowania Quartus II.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Stratix® III FPGA

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.