Identyfikator artykułu: 000081584 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 15-10-2012

Ostrzeżenie (205010): model IBIS do pinów przy styku opakowania <location> jest niedostępna</location>

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Podczas generowania modeli IBIS dla urządzenia Arria® II GX możesz otrzymać następujący komunikat ostrzegawczy podczas korzystania z poniższych funkcji:

  • Standard we/wy: 3,0 V LVTTL
  • Wypowiedzenie serii: 50 omów (bez kalibracji)
  • Obsługa diody zacisku PCI

  Model IBIS dla tej kombinacji przypisanych I/O nie jest dostępny w oprogramowaniu Quartus® II wersji 12.0sp2 i wcześniejszych.  Model IBIS dla tej kombinacji I/O jest dostępny w ogólnym modelu IBIS dla urządzeń Arria II GX, które można pobrać z Altera modeli IBIS.

  Rozdzielczość

  Usuń przypisanie diody zaciskowej PCI z tych typów we/wy, aby umożliwić generację modelu IBIS z oprogramowania Quartus II.  Możesz wówczas uchować diodę zacisku PCI w projekcie Quartus® II i wykorzystać model do tego we/wy z ogólnego modelu urządzenia Arria II GX IBIS.

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Arria® II GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.