Identyfikator artykułu: 000081589 Typ materiałów: Instalacja i konfiguracja Ostatnia zmiana: 22-04-2015

Czy są jakieś problemy podczas dynamicznej rekonfiguracji Arria V GZ i Stratix V, które nie są kanałami PCI Express, gdy PCI Express CvP jest włączone w oprogramowaniu Quartus II w wersji 13.1?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Tak, z powodu błędu w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 13.1 mogą wystąpić problemy z dynamiczną rekonfiguracją urządzenia Stratix® V i Arria® V GZ, gdy pci Express CvP jest włączony w twardym IP PCIe oraz w oknie dialogowym Ustawienia urządzenia i pinu (opcje CvP).

  Problem dotyczy następujących urządzeń.

  5SGXB5, 5SGXB6

  5SGXA9, 5SGXAB, 5SGXB9, 5SGXBB

  5SGXA3, 5SGXA4, 5SGSD4, 5SGSD5, 5AGZE5, 5AGZE7

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, możesz zainstalować oprogramowanie Quartus® II w wersji 13.1, zaktualizować 3, a następnie pobrać i zainstalować poprawkę 3.10 z poniższych łączy.

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Stratix® V GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.