Identyfikator artykułu: 000081621 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 05-03-2013

Jak mogę stwierdzić, czy konfiguracja za pomocą protokołu (CvP) zakończyła się pomyślnie, jeśli pin CvP_CONFDONE jest używany jako standardowy we/wy?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Korzystając ze pinu CvP_CONFDONE jako zwykłego we/wy, możesz wyszukać bit CvP_CONFDONE rejestru statusu CVP z ustawieniem Offset 1Eh, bit 7.

Wdrożenie konfiguracji przez protokół (CvP) w Altera FPGAs podręczniku użytkownika (PDF) nakazuje monitować pin CvP_CONFDONE, gdy zdecydujesz się użyć tego pinu, aby zidentyfikować, czy konfiguracja CVP zakończyła się pomyślnie.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.