Identyfikator artykułu: 000081700 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 13-01-2015

Dlaczego mac i core RX 100 Gb/s Ethernet 100 Gb/s upuszczają pakiety w trybie store-and-forward?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem w rdzeniu IP MAC i PHY sieci Ethernet 100 Gb/s w wersji 13.1 interfejs RX może opuszczać pakiety w trybie sklepowym i w przód.

  Rozdzielczość

  Ten problem został naprawiony w oprogramowaniu wersji 14.0.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 5 prod.

  FPGA Arria® V GZ
  FPGA Stratix® IV GT
  FPGA Stratix® V GS
  FPGA Stratix® V GT
  FPGA Stratix® V GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.