Identyfikator artykułu: 000081739 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 17-02-2016

Dlaczego funkcja BFM Arria 10 PCI Express nie działa w przypadku korzystania z symulatora Aldec (Zgłęb Pro)?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • Symulacja
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis Ze względu na problem z plikiem altpcietb_bfm_rp_gen3_x8.sv, podczas symulacji z symulatorem Aldec Ihim Pro™ pojawią się błędy kompilacji.
  Rozdzielczość Aby rozwiązać ten problem, zedytuj plik. altpcietb_bfm_rp_gen3_x8.sv Aby  "importować altera_xcvr_functions_sv_bfm::*;" znajduje się po zgłoszeniu modułu, jak pokazano poniżej:

   

  moduł sv_xcvr_plls #(

    plls parametr =1, //liczba PLLs

   

  ...

   

  );

  importować altera_xcvr_functions_sv_bfm::*;

   

  Ten problem nie został obecnie zaplanowany na przyszły Quartus® Prime – wersja oprogramowania.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 3 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 GT
  FPGA Intel® Arria® 10 GX
  FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.