Identyfikator artykułu: 000081760 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 02-09-2014

Czy istnieją potencjalne problemy związane z zwolnieniem odbiornika z funkcji resetowania podczas odbierania wzorca wyrównania słowa na urządzeniach nadawczo-odbiorczych Altera?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Tak, jeśli wszystkie następujące warunki są spełnione, można zobaczyć nieprawidłowe zamawianie bajtowe lub wyrównanie wyrazu:

1. Program Word Aligner pracuje w trybie ręcznego wyrównania

2. Blok zamawiania bajtów jest włączony

3. Sygnał syncstatus z word aligner jest używany do uruchomienia funkcji zamawiania bajtów

4. Wzór zbieżny wyrazu i wzór zamawiania bajtowego są takie same

5. Model zamawiania word aligner/bajt jest odbierany przez nadajnik-odbiornik przed publikacją rx_digitalreset

Rozdzielczość Jeśli wszystkie powyższe warunki są prawdziwe, możesz zobaczyć błąd zamawiania bajtowego w symulacji i/lub sprzęcie. Obejście tego problemu polega na wykorzystaniu sygnału rx_patternalign po ukończeniu sekwencji resetowania, aby wymuszyć nowe wyrównanie słowa, a co za tym chodzi – nową operację zamawiania bajtów.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 2 prod.

Stratix® IV FPGA
FPGA Stratix® IV GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.