Identyfikator artykułu: 000081776 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy sygnał blokady DPA jest wskaźnikiem przejścia/awarii danych w urządzeniach Stratix II, Stratix II GX i Arria GX?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Nie, sygnał blokady DPA nie jest oznaką przełęczy/awarii danych w urządzeniach Stratix® II, Stratix II GX i Arria® GX.

Sygnał blokady DPA wskazuje na 1 lub 2 (w zależności od konfiguracji altlvds) zmiany etapu. Gdy wybór opcji wykorzystania w fazie DPA przeniesie się o 45 lub 90 stopni z pierwotnej fazy blokady, blokada DPA potwierdza. Nie będzie on ponownie potwierdzał, dopóki wybór opcji pukania w fazie DPA nie przeniesie się w ciągu 1 lub 2 etapów dotknięć oryginalnej fazy blokady.

Alternatywnie możesz potwierdzić, RX_RESET zresetować dpa i pozwolić na zablokowanie nowego tknięcia fazy, które jest optymalne dla obecnych warunków interfejsu.

Altera® zaleca korzystanie z logiki wykrywania błędów w celu sprawdzenia błędów danych, ponieważ zmiana fazy może lub nie może sugerować awarii danych.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 2 prod.

FPGA Stratix® II GX
Stratix® II FPGA

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.