Identyfikator artykułu: 000081811 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 28-11-2014

Jak mogę zapisać adres rozruchowy obrazu aplikacji na porcie data_in[23..0] na altremote_update dla urządzeń Arria V, Cyclone V i Stratix V, aby zaaplikować całą przestrzeń pamięci na urządzeniu EPCQ256?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Zdalne obwody aktualizacji urządzeń Arria® V, Cyclone® V i Stratix® V mogą obsługiwać jedynie adresowanie 24-bitowe. W przypadku urządzeń konfiguracyjnych takich jak EPCS128 lub EPCQ128 oraz urządzeń konfiguracyjnych o mniejszej gęstości przy użyciu adresowania 24-bitowego pole PGM[23:0] odpowiada wszystkim 24 bitom aktywnego adresu wyjściowego szeregowego. Jednak w przypadku urządzeń EPCQ256 wykorzystujących adresowanie 32-bitowe pole PGM[23:0] odpowiada 24 MSB aktywnego adresu początkowego szeregowego. W związku z tym 32-bitowy adres to {pgm[23:0], 8'b0}. 

 

Rozdzielczość

W module altremote_update w Quartus® Oprogramowanie II w wersji 13.0 lub wcześniejszej magistrala data_in[] ma szerokość 24-bitową. W związku z tym w przypadku urządzeń EPCQ256 konieczne będzie zmniejszenie najniższej 8 LSB podczas pisania adresu rozruchowego obrazu aplikacji podczas tworzenia obrazu fabrycznego.

Przykładowo, jeśli adres rozruchowy jest 0x00020000, musisz ustawić 0x000200 na data_in[23..0] megafunction.

Przykładowo, jeśli adres rozruchowy jest 0x01C00000, musisz ustawić 0x01C000 na data_in[23.0] megafunction.

 

Począwszy od wersji 13.1 oprogramowania Quartus® II, szerokości magistrali data_in[] są następujące:

• Szerokość magistrali 24-bitowej w przypadku korzystania z urządzenia konfiguracyjnego adresu 3-bajtowego, na przykład EPCS128.

• Szerokość magistrali 32-bitowej przy użyciu urządzenia konfiguracyjnego adresowania 4-bajtowego, na przykład EPCQ256.

W związku z tym w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 13.1 i w nowszej wersji nie ma już potrzeby obcinania najniższej 8 LSB podczas pisania adresu rozruchowego obrazu aplikacji podczas tworzenia obrazu fabrycznego.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 13 prod.

FPGA Stratix® V E
FPGA SoC Cyclone® V SE
FPGA Cyclone® V GT
FPGA Stratix® V GX
FPGA Cyclone® V GX
FPGA Stratix® V GT
FPGA Stratix® V GS
FPGA Arria® V GZ
FPGA Arria® V SX SoC
FPGA SoC Cyclone® V ST
FPGA Arria® V ST SoC
FPGA Arria® V GX
FPGA Arria® V GT

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.