Identyfikator artykułu: 000081885 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 28-04-2014

Błąd (21075): wartość zakresu temperatury "[-40 C, 100 C]" jest niezgodna z prawem dla obecnie wybranej części.

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  W oprogramowaniu Quartus® II w wersji 13.1 ten błąd instalatora może występować podczas kompilowania projektu ukierunkowanego na urządzenie Max® V w zakresie temperatury przemysłowej, który został utworzony we wcześniejszej wersji oprogramowania Quartus II.

  Oprogramowanie Quartus® II w wersji 13.0 SP1 i wcześniej obsługiwało zakres temperatury przemysłowej dla urządzeń Max V. Począwszy od oprogramowania Quartus® II w wersji 13.1, urządzenia MAX V obsługują jedynie rozszerzony zakres temperatur.

  Rozdzielczość

  Aby uniknąć tego błędu, przed kompilacją w późniejszej wersji oprogramowania Quartus® II zmień następujące ustawienie w pliku Quartus Setting File (.qsf).

  Z:

  set_global_assignment — nazwa MAX_CORE_PRZEMÓWIENIA_TEMP 100

  Do:

  set_global_assignment — nazwa MAX_CORE_PRZEMÓWIEŃ_TEMP 125

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  MAX® V CPLD

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.