Identyfikator artykułu: 000081911 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 11-04-2016

Błąd: native_10g_fechp_322_inst: bieżąca wartość "ciągła" dla parametru "tryb ugłębienia dfe" (rx_pma_dfe_adaptation_mode) jest nieprawidłowa. Możliwe prawidłowe wartości to: "".

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Układ FPGA Intel® Arria® 10 IP interfejsu PHY 1 G, 10 GbE i 10GBASE-KR
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Powyższy błąd może występować w panelu komunikatów edytora parametrów IP interfejsu PHY interfejsu PHY Intel® Arria® 10 urządzeń 1G/10GbE i 10GBASE-KR, gdy obsługa HARD PRBS jest włączona podczas korzystania z oprogramowania Intel® Quartus® Prime w wersji 15.1.2.

  Rozdzielczość

  Jest to znany problem w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime w wersji 15.1.2. Aby obejść ten problem, możesz pobrać i zainstalować poniższą poprawkę.

   

   

  Ten problem został naprawiony począwszy od wersji 16.0 oprogramowania Intel® Quartus® Prime.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.