Identyfikator artykułu: 000081962 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 15-07-2014

Dlaczego zgłaszano problemy z timingami podczas korzystania z derive_pll_clocks przy użyciu kontrolerów pamięci opartych na UniPHY?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 13.0 SP1 z poprawką 1.dp5 będziesz obserwować pewne komunikaty ostrzegawcze na etapie kompilacji Instalatora, a także zgłaszać problemy DDR w analizatorze timingów TimeQuest, gdy spełnione są następujące kryteria: 

  • derive_pll_clocks jest wywoływana w pliku ograniczenia projektowego Synopsys (.sdc) po plikach .sdc wygenerowanych za pomocą megafunction opartej na UniPHY
  • Pamięć DDR2 lub DDR3 oparta na UniPHY stosowana w następujących zakresach częstotliwości:

  Urządzenia

  Częstotliwość pamięci (MHz)

  ® Cyclone V E/GX/GT

  250 < = f < = 400

  ® Arria V GX/GT

  250 < = f < 450

  Następujące ostrzeżenie może pojawić się podczas analizy statycznych timingów za pomocą analizatora timingów TimeQuest:

  Warning (332088): No paths exist between clock target "<variation name>|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk" of clock "<variation name>|altera_pll_i|general[0].gpll_afi_clk" and its clock source. Assuming zero source clock latency.
  Rozwiazanie

  Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj poniższą poprawkę. Oprogramowanie Quartus® II w wersji 13.0 SP1, poprawka 1.dp5, musi być zainstalowana, aby poniższa poprawka działała prawidłowo.

  Ip EMIF musi zostać zregenerowane, a projekt ponownie skompilowany po pomyślnym zainstalowaniu powyższej poprawki.

  Ten problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 5 prod.

  FPGA Cyclone® V GT
  FPGA Cyclone® V GX
  FPGA Arria® V GX
  FPGA Arria® V GT
  FPGA Cyclone® V E

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.