Identyfikator artykułu: 000081965 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 01-10-2013

Jak wykonać symulację IBIS, gdy pin V CHIP JEST wykorzystywany jako zwykły pin wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Pojemność pinów jest wyższa w pinach V PLATINUM niż piny I/O ogólnego przeznaczenia.  Modele IBIS nie zawierają dodatkowej pojemności pinów dla pinów V STYLES używanych jako regularne piny we/wy.  Do symulacji IBIS należy dodać kondensator wejściowy, aby uwzględnić dodatkową pojemność.

Sprawdź odpowiednią kartę katalogową urządzenia, aby uzyskać wartość pojemność pinów VSHEET dla docelowego urządzenia. 

 

 

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 16 prod.

FPGA Cyclone® V GT
Cyclone® III FPGA
FPGA Cyclone® IV E
FPGA Cyclone® IV GX
FPGA Cyclone® II
FPGA Cyclone® V GX
FPGA Arria® V GZ
FPGA Arria® V SX SoC
FPGA SoC Cyclone® V ST
FPGA Arria® V ST SoC
FPGA Arria® V GX
FPGA Cyclone®
FPGA Arria® V GT
FPGA Cyclone® III LS
FPGA SoC Cyclone® V SE
FPGA Cyclone® V E

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.