Identyfikator artykułu: 000082050 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 11-06-2014

Jak mapować ustawienia szybkości transmisji modelu Quartus® II i IBIS-AMI dla urządzeń Stratix® V GX i Arria® V GZ?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Poniższa tabela umożliwia mapowanie ustawień szybkości transmisji modelu Quartus® II i IBIS-AMI dla urządzeń Stratix® V GX i Arria® V GZ.

Ustawienie Quartus® II Ustawienie IBIS-AMI
5*_15ps
4*_30ps
3*_50ps
2*_90ps
1*_160ps

Wskaźnik liczbylewów IBIS-AMI jest zdefiniowany jako przybliżony czas wzrostu nadajnika o 20% do 80%. Wartość "ps" nie powinna być uwzględniana jako informacja o wielkości literowej i jest jedynie przybliżona.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 3 prod.

FPGA Stratix® V GX
FPGA Stratix® V GS
FPGA Arria® V GZ

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.