Identyfikator artykułu: 000082072 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Jaka wersja oprogramowania Quartus® II będzie obsługiwać zdalną aktualizację systemu Stratix® II w trybie konfiguracji Active Serial (AS)?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Quartus II w wersji 5.0 będzie obsługiwał funkcję zdalnego uaktualniania systemu Stratix II do użytku w trybie konfiguracji Active Serial (AS).

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 2 prod.

Stratix® II FPGA
Urządzenia konfiguracyjne Intel® FPGA

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.