Identyfikator artykułu: 000082086 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Jaka jest maksymalna zewnętrzna częstotliwość wyjściowa zegara dla udoskonalonego Stratix PLL (klasy-5 prędkości), napędzając dedykowany kod zegara wyjściowego w standardzie we/wy LVDS?

Środowisko

 • PLL
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis W podręczniku Stratix wersji 3.1 we wrześniu 2004 r. wskaźnik maksymalnej mocy wyjściowej Stratix dla PLL[5, 6, 11, 12] W tabeli pakietów typu flip-chip wymieniono maksymalną częstotliwość zegara wyjściowego na poziomie 500 MHz dla wszystkich klas prędkości Stratix. Udoskonalona specyfikacja PLL dla -5 stopni prędkości ukazuje parametr fout_ext (maksymalna częstotliwość wyjściowa dla zegarów zewnętrznych) na poziomie 526 MHz.

  Powodem tej różnicy jest to, że udoskonalone sieci PLL mają maksymalną moc zegara wyjściowego 526 MHz podczas prowadzenia dedykowanych pinów wyjściowych zegara. Ten maksymalny zegar wyjściowy jest dodatkowo ograniczony w zależności od standardu we/wy stosowanego w PLL_OUT pinie, a także w pakiecie urządzenia. Przykładowo, w pakietach flip-chip maksymalna częstotliwość zegara wyjściowego LVDS wynosi 500 MHz dla urządzenia klasy -5 prędkości. W pakietach łączenia przewodowego maksymalna częstotliwość zegara wyjściowego LVDS wynosi 311 MHz dla urządzenia klasy -5 prędkości.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Układy FPGA Stratix®

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.