Identyfikator artykułu: 000082091 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 29-03-2018

Dlaczego błędy timingów są zgłaszane z *wys~ch3_pcs_chnl_hip_clk_out[0].reg dla twardego IP Intel® Arria® 10 PCIe* trzeciej generacji?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Twardy IP Intel® Arria® 10 Cyclone® 10 do PCI Express*
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem z twardym ip sdc pcie* podczas korzystania z twardego IP Intel® Arria® 10 PCIe* Hard IP gen3, zostaną zgłoszone następujące ścieżki timingów:

  od *altpcie_a10_hip_pipen1b:altpcie_a10_hip_pipen1b|wys~ch3_pcs_chnl_hip_clk_out[0].reg do innych elementów w twardym IP.

  Ścieżki te można bezpiecznie obrać.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, ścieżki te można opracować przy użyciu następującego zestawu przypisanych sdc false path:

  set_false_path —od {*|altpcie_a10_hip_pipen1b:altpcie_a10_hip_pipen1b|wys~ch3_pcs_chnl_hip_clk_out[0].reg} -do {*:p hy_g3x8|twentynm_xcvr_native:g_xcvr_native_insts[*].twentynm_xcvr_native_inst|twentynm_xcvr_native_rev_20nm5:twentynm_xcvr_native_inst|twentynm_pcs_rev_20nm5:inst_twentynm_pcs|gen_twentynm_hssi_common_pld_pcs_interface.inst_twentynm_hssi_common_pld_pcs_interface~pld_rate_reg.reg}
  set_false_path —od {*|altpcie_a10_hip_pipen1b:altpcie_a10_hip_pipen1b|wys~ch3_pcs_chnl_hip_clk_out[0].reg} -do {*:p hy_g3x8|twentynm_xcvr_native:g_xcvr_native_insts[*].twentynm_xcvr_native_inst|twentynm_xcvr_native_rev_20nm5:twentynm_xcvr_native_inst|twentynm_pcs_rev_20nm5:inst_twentynm_pcs|gen_twentynm_hssi_8g_tx_pcs.inst_twentynm_hssi_8g_tx_pcs~tx_clk2_by2_1.reg}
  set_false_path —od {*|altpcie_a10_hip_pipen1b:altpcie_a10_hip_pipen1b|wys~ch3_pcs_chnl_hip_clk_out[0].reg} -do {*:p hy_g3x8|twentynm_xcvr_native:g_xcvr_native_insts[*].twentynm_xcvr_native_inst|twentynm_xcvr_native_rev_20nm5:twentynm_xcvr_native_inst|twentynm_pcs_rev_20nm5:inst_twentynm_pcs|gen_twentynm_hssi_8g_tx_pcs.inst_twentynm_hssi_8g_tx_pcs~tx_clk2_by2_1.reg}
  set_false_path —od {*|altpcie_a10_hip_pipen1b:altpcie_a10_hip_pipen1b|wys~ch3_pcs_chnl_hip_clk_out[0].reg} -do {*:p hy_g3x8|twentynm_xcvr_native:g_xcvr_native_insts[*].twentynm_xcvr_native_inst|twentynm_xcvr_native_rev_20nm5:twentynm_xcvr_native_inst|twentynm_pcs_rev_20nm5:inst_twentynm_pcs|gen_twentynm_hssi_8g_tx_pcs.inst_twentynm_hssi_8g_tx_pcs~tx_clk2_by2_1.reg}

  Ten problem zostanie rozwiązany w przyszłej wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.