Identyfikator artykułu: 000082094 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 09-11-2018

Dlaczego podczas wykonywania polecenia lscpi dla twardego IP Intel® Arria® 10 do PCI* Express widzę dodatkowe informacje BAR?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Intel® Quartus® Prime Standard Edition
 • Twardy IP Intel® Arria® 10 Cyclone® 10 do PCI Express*
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu z oprogramowaniem Intel® Quartus® Prime w wersji 18.0 i wcześniej, podczas korzystania z twardego IP Intel® Arria® 10 do PCI* Express mogą występować dodatkowe informacje BAR zgłoszone przez lspci. Zobacz przykład poniżej:

  lspci -nn -s 0000:04:00.0

  Region 0: pamięć operacyjna na poziomie 11b02000000 (64-bitowej, wstępnie konfigurowalna) [wyłączona] [size=128M]
  Region 2: pamięć przy 11b00f020000 (32-bitowej, nierozpuszczalne) [wyłączona] [rozmiar = 16]
  Region 3: pamięć przy 11b00f0200010 (32-bitowa, nierozpuszczalne) [wyłączona] [size=16]
  Region 4: pamięć przy 11b00f020020 (32-bitowa, nierozpuszczalne) [wyłączona] [rozmiar = 16]
  Region 5: pamięć przy 11b00f0200030 (32-bitowa, nierozpuszczalne) [wyłączona] [size=16]

  Rozdzielczość

  Ten problem został naprawiony począwszy od wersji 18.1 oprogramowania Intel® Quartus® Prime.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.