Identyfikator artykułu: 000082189 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 16-04-2015

Dlaczego mam awarie timingów na twardym IP Arria 10 dla sygnału pld_clk_inuse_hip_sync PCI Express?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w wersji oprogramowania Quartus® II w wersji 14.1 brakuje niektórych ograniczeń dotyczących twardego IP Arria® 10 dla PCI Express®.

  Ścieżki do sygnału pld_clk_inuse_hip_sync można ustawić jako fałszywe ścieżki.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, dodaj następujące ograniczenia do ograniczenia najwyższego poziomu (.sdc) plik po każdym derive_pll_clocks Dyrektyw:

  # ograniczenia pinów testin HIP SDC
  set_false_path —od [get_pins —compatibility_mode *hip_ctrl*]
  set_false_path —od [get_pins -compatibility_mode *altpcie_a10_hip_pipen1b:altpcie_a10_hip_pipen1b|altpcie_rs_a10_hip:g_soft_reset.altpcie_rs_a10_hip|hiprst*]
  set_false_path —do [get_registers*altpcie_a10_hip_pipen1b|pld_clk_inuse_hip_sync]
  set_false_path —od [get_pins —compatibility_mode *|*reset_status_sync_pldclk_r*]
  set_false_path —od [get_registers *altpcie_256_sriov_dma_avmm_hwtcl:apps|altpcierd_hip_rs:rs_hip|app_rstn]

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 3 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 GT
  FPGA Intel® Arria® 10 GX
  FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.