Identyfikator artykułu: 000082230 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 01-10-2018

Ostrzeżenie: ex_25g.alt_e25s10_0: obecne wybrane urządzenie "1SG280HU2F50E2VGS1" to urządzenie próbne inżynieryjne, które może nie być w stanie spełnić wymogów timingów dla tego IP. Prosimy o rozważenie migracji na równoważne urządzenie pro...

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Układ FPGA Intel® IP sieci Ethernet 25 G
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Powyższe ostrzeżenie może zostać wyświetlone w panelu komunikatów systemowych edytora parametrów IP podczas próby wygenerowania urządzenia Intel® Stratix® 25 G Ethernet FPGA IP dla urządzenia Intel® Stratix® 10 z cewką H ES1 lub krzemem ES2.

  Rozdzielczość

  Aby obejść to ostrzeżenie, musisz zastosować urządzenie Intel Stratix 10 z Cewką H ES3 lub krzemem produkcyjnym podczas tworzenia projektu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.