Identyfikator artykułu: 000082369 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 04-03-2019

W jaki sposób można odczytać lub zapisać wartości rejestru dla ip Intel® Arria® 10 PCI Express*?

Środowisko

 • Twardy IP Intel® Arria® 10 Cyclone® 10 do PCI Express*
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Efektywną metodą debugowania jest odczytywanie lub zapisywanie Intel® Arria® 10 wartości rejestru IP PCI Express*. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby odczytać lub zapisać wartości rejestru w komponentach IP Intel® Arria® 10 PCI Express.  W pierwszej części pokazano, jak włączyć nadrzędny punkt końcowy Altera debugowania (ADME) na natywnego interfejsu PHY nadajnika-odbiornika Arria 10, Intel Arria 10 rdzenia IP PLL ATX nadajnika-odbiornika atx oraz rdzeń IP fPLL nadajnika-odbiornika Intel Arria 10. W drugiej części pokazano działania dotyczące sposobu odczytu i zapisu wartości rejestru za pomocą konsoli systemowej Intel® Quartus® Prime Pro Edition.

   

  Włączenie funkcji ADME.

  Natywny interfejs PHY nadajnika-odbiornika Arria 10

  1. Włącz ADME w edytorze parametrów PCI Express IP (zakładka Konfiguracja, debugowanie i opcje rozszerzeń)

  2. Generuj HDL (w Intel Quartus Prime Pro Edition Platform Designer, kliknij "Generuj --> Generuj HDL...")

   

  Rdzeń IP PLL Arria 10 ATX (tylko w trybie Arria 10 PCI Express IP trzeciej generacji)

  3. Przejdź do katalogu zawierającego wygenerowane przez Platform Designer pliki projektowe PCI Express (np. \altera_pcie_a10_hip_171\synth)

  4. Otwórz plik "lcpll_g3xn.v" w edytorze tekstu

  5. Ustawić następujące parametry poniżej w informacji atx/LC PLL (altera_xcvr_atx_pll_a10)

  .rcfg_jtag_enable (1),

  .dbg_embedded_debug_enable (1),

  .dbg_capability_reg_enable (1),

  .dbg_stat_soft_logic_enable (1),

  .dbg_ctrl_soft_logic_enable (1),

  6. Podłącz zegar rekonfiguracji i zresetuj go, aby utworzyć inoważsję

  .reconfig_clk1 (reconfig_clk0),

  .reconfig_reset1 (reconfig_reset0),

  7. Zapisz i zamknij plik "lcpll_g3xn.v".

   

  Rdzeń IP Arria 10 fPLL

  8. Otwórz plik "fpll_g3.v" w edytorze tekstu

  9. Ułóż następujące parametry w instatyzacji fPLL (altera_xcvr_fpll_a10)

  .rcfg_jtag_enable (1),

  .dbg_embedded_debug_enable (1),

  .dbg_capability_reg_enable (1),

  .dbg_stat_soft_logic_enable (1),

  .dbg_ctrl_soft_logic_enable (1),

  10. Podłącz zegar rekonfiguracji i zresetuj go, aby utworzyć in instantiation

  .reconfig_clk1 (reconfig_clk0),

  .reconfig_reset1 (reconfig_reset0),

  11. Zapisz i zamknij plik "fpll_g3.v".

  12. Rozpocznij kompilację Quartus

  13. Pobierz SOF

   

  Zarejestruj operację odczytu i zapisu za pomocą konsoli systemowej.

  1. Rozpocznij zestaw narzędzi do nadajników-odbiorników Quartus i projekt obciążenia

  2. Sprawdź podłączone podrzędne

  % get_service_paths elementu podrzędnego (lista wszystkich elementów podrzędnych, w tym XCVR, ATX PLL i fPLL)

  3. Sprawdź informacje IP dla każdego indeksu podrzędnego i zanotuj IP powiązany z indeksem

  % marker_get_info [lindex [get_service_paths slave] 0]

  % marker_get_info [lindex [get_service_paths podrzędny] 1]

  % marker_get_info [lindex [get_service_paths slave] 2]

  % marker_get_info [lindex [get_service_paths podrzędny] 3]

  4. Odczyt z/zapisu do rejestrów XCVR lub PLL. Podczas pisania nie rób zapisu read-modify-write.  (np. ATX PLL m_counter)

  % set s [lindex [get_service_paths slave] 3] # indeks 3 to ATX PLL

  $s podrzędne % open_service

  Zestaw % base_addr 0x0000 # używany do uzyskiwania dostępu do kanałów nadawczo-odbiorczych

  % set ret [master_read_8 $s [expr $base_addr 0x109*4] 1] # odczyt 0x109 adresu PLL ATX (m_counter)

  Zestaw % ret [expr $ret & ~0xf0 | (0x1 <<7)]                                         #clear bit[7:4] i ustawiony bit[7] na 1

  % master_write_8 $s [expr $base_addr 0x109*4] $ret # zmodyfikowana wartość zapisu

  % set ret [master_read_8 $s [expr $base_addr 0x109*4] 1] # weryfikacja przez odczycie z powrotem

   

  Pełne adresy i wartości rejestru można znaleźć w Intel Arria mapie rejestru nadajników-odbiorników 10.

   

   

   

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.