Identyfikator artykułu: 000082424 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 14-04-2014

Błąd może wystąpić podczas generowania twardego kontrolera pamięci w Qsys

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Problem ten dotyczy interfejsów DDR2 i DDR3 przy użyciu twardych kontroler pamięci w urządzeniach Arria V lub Cyclone V.

  W przypadku korzystania z Qsys do generowania zewnętrznego Arria V lub Cyclone V kontroler pamięci, następujący komunikat o błędzie może zostać wyświetlony podczas fazy instalatora Quartus® II:

  Error (15332): Port SHIFTEN of cyclonev_pll_reconfig ":|_pll0:pll0|pll1~PLL_RECONFIG" has 10 connections, but the maximum bus width of port SHIFTEN is 9..

  Komunikat błędu występuje, gdy pll_sharing przewód zewnętrznego interfejsu pamięci jest narażony na kanał najwyższego poziomu w Qsys.

  Qsys wydaje obecnie nieprawidłowe ostrzeżenie, co zaleca eksportowanie pll_sharing przewodu do portu najwyższego poziomu. Wyeksportowanie przewodu uniemożliwia wysłanie sygnału przez instalatora, ponieważ jest on przypisany do najwyższego poziomu Szpilki. Wówczas występuje błąd instalatora.

  Rozdzielczość

  Obejście tego problemu polega na zignorowaniu ostrzeżenia Qsys. oraz nie eksportować przewodu do portu najwyższego poziomu. Błąd instalatora wówczas nie powinno nastąpić.

  Dodatkowe informacje można znaleźć w poniższej wiedzy Rozwiązanie podstawowe:

  Dlaczego widzę ostrzeżenie Qsys dla przewodu pll_sharing, nawet gdy opcja trybu udostępniania PLL jest ustawiona na \'No Sharing\' w UniPHY Ustawienia megacore?

  Ten problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Arria® V i SoC
  FPGA Cyclone® V i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.