Identyfikator artykułu: 000082524 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Ostrzeżenie: filtra Koded o {zmiennej nazwie}_phy_ddr_pins.tcl(965):{zmienna nazwa}_phy:*|* nie można dorównać opiekunowi

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Komunikat ostrzegawczy może być wyświetlany, gdy używasz kontrolera wysokiej wydajności ALTMEMPHY Altera DDRx, a plik SDC utworzony z IP nie może znaleźć wewnętrznego węzła w IP. Przyczyną jest to, że ścieżka węzła składa się wyłącznie z nazwy instancji zamiast nazwy podmiotu i nazwy instancji.

W pliku QSF:

Jeśli przypisano

set_global_assignment — nazwa PROJECT_SHOW_ENTITY_NAME WYŁĄCZONA

zmień go na

set_global_assignment —nazwa PROJECT_SHOW_ENTITY_NAME WŁ.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Arria® II GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.