Identyfikator artykułu: 000082574 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy mogę używać sygnału rx_dpa_locked do Stratix GX przy użyciu megafunction altlvds?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Sygnał rx_dpa_locked w megafekcji altlvds dla Stratix GX nie jest niezawodny i nie powinien być używany. Sygnał ten został wyłączony począwszy od wersji Quartus II 4.0.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Układ FPGA Stratix® GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.