Identyfikator artykułu: 000082695 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 06-11-2014

Ostrzeżenie krytyczne (176647): atom DLL "{instance_name}|altera_mem_if_dll_stratixiv:dll0|dll_wys_m" dll_wys_m" korzysta z okresu zegara "wartość 1" ns, który jest poza prawidłowym zakresem w trybie konfiguracji.

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ostrzeżenie krytyczne (176647): atom DLL "{instance_name}|altera_mem_if_dll_stratixiv:dll0|dll_wys_m" dll_wys_m" korzysta z okresu zegara "wartość 1" ns, który jest poza prawidłowym zakresem w trybie konfiguracji. Gdy tryb bufora opóźnienia jest "WYSOKI", a długość łańcucha opóźnień to "8", prawidłowy zakres wynosi od "wartości 2" ns do "wartości 3" ns.

   

  Ten krytyczny komunikat ostrzegawczy może pojawić się podczas implementacji interfejsu pamięci DDR2 SDRAM działającego poniżej 240 MHz przy użyciu kontrolera Altera DDR2 SDRAM z UNIPHY IP.

   

  To krytyczne ostrzeżenie może zostać uznane za interfejs pamięci DDR2 SDRAM, który pracuje poniżej 240 MHz, ponieważ jest on uznawany za projekt zewnętrznego interfejsu pamięci o niskiej częstotliwości, a proces kalibracji jest w stanie zrekompensować powstałe rozbieżności.

  Należy pamiętać, że wartości trybu bufora opóźnień i długości łańcucha opóźnień mogą się różnić w zależności od komunikatu ostrzegawczego.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 4 prod.

  FPGA Stratix® IV GT
  FPGA Stratix® IV GX
  Stratix® III FPGA
  FPGA Stratix® IV E

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.