Identyfikator artykułu: 000082699 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 25-03-2013

Dlaczego early power Estimator Stratix V w wersji 12.0 SP1 wykazuje wysoki prąd wydalania na VCCR_GXB?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis Z powodu problemu z early power estimatorem Stratix® V (EPE) wersji 12.0 SP1 szacowanie zasilania VCCR_GXB może być nieprawidłowe. Jeśli jako wskaźnik danych wybierzesz prędkość 12500 Mb/s, szacowany prąd może przeskoczyć do niezwykle wysokiej liczby. To nie jest dokładna wartość i błąd w EPE.
  Rozwiazanie

  Aby rozwiązać ten problem, wykorzystaj wartość 12499 Mb/s jako szybkość transmisji danych, aby umożliwić EPE oszacowanie obecnego zużycia urządzeń nadawczo-odbiorczych 12,5 Gb/s.

  Ten problem został naprawiony w Stratix V EPE wersji 12.0 SP2.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 3 prod.

  FPGA Stratix® V GS
  FPGA Stratix® V GT
  FPGA Stratix® V GX

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.