Identyfikator artykułu: 000082746 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 30-09-2011

Twardy kompilator IP wygenerowany przez SOPC Builder dla wariantów PCI Express może naruszać wymóg aktualizacji FC

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Specyfikacja PCI Express wymaga informacji o kontroli przepływu. aktualizowane co 30 ±50%. Niektóre kompilatory IP generowane przez SOPC Builder w przypadku twardych wdrożeń PCI Express IP może naruszać ten wymóg w przypadku aktualizacji fc o niskim priorytecie. To naruszenie może nastąpić, jeśli wysoki poziom priorytetowa aktualizacja fc oraz aktualizacja fc o niskim priorytecie jednocześnie. W takim przypadku niski priorytet FC aktualizacja może nie zostać przesłana przez punkt końcowy. Jednak ten problem nie wpływa na wydajność sprzętu.

  Ten problem dotyczy kompilatora IP dla twardych wdrożeń IP PCI Express wygenerowane w programie SOPC Builder.

  Rozdzielczość

  Ten problem nie ma możliwości obejścia.

  Ten problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji kompilatora IP. do PCI Express.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Stratix® IV FPGA

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.