Identyfikator artykułu: 000082820 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 16-04-2018

Dlaczego projekt Stratix 10 HDMI przykład rx czas blokady jest dłuższy?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem z Stratix® 10 HDMI IP w wersji Quartus® Prime Pro w wersji 18.0 użytkownik może obserwować, że hdmi Rx wydłuża czas blokady rozdzielczości HDMI 2.0 w porównaniu z przykładem projektu ip hdmi 10 Arria®.

  Dzieje się tak ze względu na zmianę zachowania w rx_std_bitslipboundary_sel zsynchronizowanego wyrównania wyrazu maszyny państwowej w Stratix 10 FPGA, co powoduje dodatkowe opóźnienie, co powoduje, że HDMI IP Rx jest twardsze do osiągnięcia szybkiego wyrównania.

  Rozdzielczość

  Nie ma możliwości obejścia.

  Ten problem został naprawiony w wersji 18.0 Quartus® Prime Pro.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.