Identyfikator artykułu: 000082844 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 13-02-2006

Czy podczas konfigurowania wielu urządzeń Stratix, APEX II lub APEX urządzeń 20K w trybie pasywnego równoległego asynchronicznego (PPA) mogę użyć pinu nRS do sprawdzenia stanu RDYnBSY na pinie DATA7?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Tak. Obwody konfiguracyjne dla trybu PPA są zaprojektowane w taki sposób, że w łańcuchu urządzeń z programem aplikacyjnym jedynie skonfigurowane urządzenie będzie reagować na nRS strobrobek. Jedynie urządzenie o nCE niskim i nCEO wysokim poziomie reaguje na nRS strobrobek poprzez stwierdzenie DATA7. Wszystkie inne urządzenia w łańcuchu będą trzystanowe, aby uniknąć rywalizacji.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 2 prod.

Układy FPGA Stratix®
Apex™ II

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.